Kontakt


Poslovnica Čakovec (sjedište i Uprava)

Ivana Gorana Kovačića 20
40000 Čakovec

Telefon: 040/311-000

Fax: 040/310-682

Email: info.ljepo@gmail.com

Radno vrijeme: 7:00 – 20:00, subotom: 7.30 – 15:00.


Poslovnica Goričan

Školska 4,

40324 Goričan,

Telefon:  040/601–730

Radno vrijeme: 07:30 – 15:00, subotom: 8:00 – 13:00.


Poslovnica Sveti Martin na Muri

Trg Svetog Martina 117

40313 Sveti Martin na Muri

Telefon:  040/868–733

Radno vrijeme: 07:30 – 20.00, subotom: 8:00 – 12:00.


Poslovnica Belica

Kralja tomislava 118a

40319 Belica

Telefon:  040/845-101


Poslovnica Nedelišće

Maršala Tita 1A

40305 Nedelišće

Telefon: 040/821–600

Radno vrijeme: 7:00 – 20:00, subotom: 7:30 – 15:00.