ISO 9001 : 2008


Efikasnost i primjena sustava procesa podrške, postupaka kvalitete i radnih uputa, pomaže nam u upravljanju i funkcioniranju, elementima rada, ljudskim resursima u ispunjavanju normi sukladno specifičnoj prirodi samog posla u ljekarništvu. Temeljna načela su usmjerenost na korisnika usluge, razumijevanju i ispunjavanju svakog zahtjeva u skladu sa etičkim kodeksom poslovanja.

Pravilnim rukovanjem stvaramo klimu u kojoj ljudi bivaju potpuno uključeni u postizanje ciljeva. Željeni rezultati postižu se brže sa uključenim osobljem koje svojim sposobnostima radi za dobrobit Ljekarne Počuča. Svaki zaposlenik je član tima u kojem potiče sudjelovanje svih u ostvarivanju ciljeva. Donosimo odluke za rad, koje se temelje na podacima i činjenicama iz neposrednog rada i naših analiza, uz stalno poboljšanje.

Razvijamo sposobnost za kvalitetne partnerske odnose u stvaranju dodane vrijednosti. Ljekarna Počuča je prepoznala postupke i aktivnosti koji su povezani značajnim zahtjevima norme u skladu sa politikom kvalitete, općim i pojedinačnim ciljevima rada i stvaranja vrijednosti.